MAMto.cz
Ceník reklamního prostoru ve výměnném systému MÁMto.cz

Inzerovat prostřednictvím serveru mamto.cz je výhodné, jak pro firmy zabývající se erotikou, tak i pro všechny ostatní firmy.
Pro erotické firmy:Váš banner bude zobrazen na stovkách vysoce navštěvovaných erotických serverů, sledované lidmi majícími zájem právě o tuto tématiku.
Pro ostatní firmy:Váš banner bude zobrazen na stovkách vysoce navštěvovaných zábavních serverech. Lidé, kteří navštěvují tyto stránky mají čas, tudíž mají čas si všimnout Vašeho banneru a kliknout na něj.


Při zadávání reklamní kampaně si vyberete, do které ze čtyř hlavních skupin serverů* (možno i kombinovat) chcete zacílit svou reklamu. Podle Vaší objednávky, tabulky slev a dle zadaných požadavků Vám vystavíme proforma (zálohovou) fakturu. Zašleme ji na Váš e-mail. Po jejím uhrazení se okamžitě rozjede reklamní kampaň podle kriterií. (V blízké budoucnosti toto placení budete moci provádět on-line přes Internet.) Po uhrazení celé částky Vám zašleme fakturu - daňový doklad. Při větších objemech kampaní je možno individuálně domluvit splátkový kalendář. Velikost zobrazovaného reklamního banneru je 468/60 bodů.

Množství objednaných zobrazení v jedné kampani:

Cena za 1 000 zobrazení (CPT)

do 50 000

60 Kč

50 002 - 100 000

50 Kč

100 002 - 500 000

40 Kč

více než 500 000

30 Kč

Minimální objednávka kampaně je 10 000 zobrazení. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 19%.

* Typy skupin serverů

               - Erotika

               - Zábava

               - MP3

               - Warez


Kontaktní adresa pro případné dotazy a objednávky petr.gorecki(zavináč)gonet(tečka)cz